ДСТУ 4163:2020. Як оформлюються основні реквізити в наказах SMARTFIN.UA

ДСТУ 4163:2020. Як оформлюються основні реквізити в наказах SMARTFIN.UA

01 жовтня 2021 р. Автор: Анна Іванова, співзасновниця SMARTFIN.UA, експертка з бухгалтерії

З 1 вересня 2021 року діють нові вимоги до оформлення кадрових документів. Стандарт ДСТУ 4163–2003, за яким складали документи з 2003 року, замінив новий ДСТУ 4163:2020. Він прийнятий наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144 і діє з 01.09.2021.

Ця стаття допоможе:

 • розібратися з новими вимогами до реквізитів при складанні кадрових документів, такими як: назва підприємства, реєстраційний індекс, дата, підпис, візи, відмітки про ознайомлення тощо;
 • познайомитись із структурою кадрових наказів, оформлених за новим ДСТУ 4163:2020 у програмі SMARTFIN.UA;
 • дізнатися, чи можна використовувати типові форми кадрових наказів з 01.09.2021.

Що регулює ДСТУ 4163:2020

ДСТУ 4163:2020 установлює:

 • склад реквізитів документів;
 • вимоги до змісту та місця розташування реквізитів у документах;
 • вимоги до бланків та оформлення документів;
 • вимоги до виготовлення документів.

З-поміж 32 реквізитів, що регламентує ДСТУ 4163:2020, є сім обов'язкових, що надають документу юридичної сили та доказовості:

 1. найменування юридичної особи;
 2. назва виду документа — не зазначають на листах;
 3. дата документа;
 4. реєстраційний індекс документа;
 5. заголовок до тексту документа;
 6. текст документа;
 7. підпис, для електронних документів — електронний підпис або електронна печатка в разі відсутності електронного підпису.

Чи обов'язково ФОП оформляти документи за ДСТУ 4163:2020?

Стандарт поширюється на документи, які створюють:

 • державні органи;
 • ОМС;
 • установи, підприємства, організації та інші юридичні особи незалежно від їхнього функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності та форми власності.

Для ФОП нові вимоги до оформлення документів мають рекомендаційний характер.

Оформлення наказів в SMARTFIN.UA

В усіх наказах в SMARTFIN.UA:

 • реквізити заповнюються поздовжнім способом - це коли постійні реквізити розміщують вздовж верхньої частини аркуша;
 • у документах використовується гарнітура Times New Roman (п. 7.2 ДСТУ 4163:2020). Попередній стандарт ДСТУ 4163–2003 не регламентував, яким шрифтом друкувати документ. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003 рекомендували використовувати Times New Roman. Тепер Times New Roman — це вимога ДСТУ.

Усі накази мають однакову структуру, кожний елемент якої має чітко визначене місце розташування та формат:

 1. назва організації
 2. код організації
 3. назва документу
 4. дата складання
 5. місце складання
 6. номер документу
 7. заголовок до тексту
 8. текст документу
 9. підписи посадових осіб
 10. візи
 11. відмітка про ознайомлення

реквізити SMARTFIN.UA

Вимоги, відповідно до яких оформлюються реквізити наказів у SMARTFIN.UA

Реквізит

Вимоги

Назва організації


 • найменування автора документа має відповідати повному найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) про юридичну особу;
 • найменування друкується ВЕЛИКИМИ літерами;
 • можна друкувати напівжирним прямим шрифтом;
 • якщо в статуті (положенні про юридичну особу) є офіційне скорочене найменування, потрібно вказувати і його;
 • скорочене найменування на поздовжньому бланку вказується окремим рядко у центрі; його можна вказувати як в дужках, так і без них;

Друкувати в документах найменування юридичної особи напівжирним чи звичайним шрифтом, вказувати скорочене найменування в дужках чи без дужок, юрособа визначає самостійно і фіксує обраний варіант в інструкції з діловодства.

Назва документу

 • друкується ВЕЛИКИМИ літерами — НАКАЗ
 • друкується напівжирним прямим шрифтом з розрідженням на 3 пункти
 • вирівнювання по центру

Оформлення дат


Стандарт розрізняє терміни «дата документа» і «дата в документі»:

 • дата документу - це дата підписання, затвердження, прийняття, реєстрації або складення документа
 • дата в документі- це дата певної події, нормативного акта, про які є згадка в документі

Дату можна оформляти цифровим або словесно-цифровим способом:

 • цифровий спосіб - елементи дати зазначаються арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: день місяця, місяць, рік. День місяця і місяць проставляється двома парами цифр, розділеними крапкою; рік — чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться
 • словесно-цифровий спосіб - вказується:
 • число місяця двома цифрами — якщо місяць містить одну цифру, додається нуль;
 • місяць — словами;
 • рік — чотирма цифрами. Додається слово «року» або скорочений варіант «р.».

У різних реквізитах одного документа дату тепер можна оформляти як словесно-цифровим способом, так і цифровим.

Порада!

Вживати словесно-цифровий спосіб дати у реквізиті «Текст». Так буде дотримано норму ДСТУ 4163:2020 про те, що у текстах нормативно-правових актів та посиланнях на них і в документах, що містять відомості фінансового характеру, для дат застосовують словесно-цифровий.

Місце складання:


 • зазначається на всіх документах, крім листів;
 • вказується на рівні або нижче реквізитів «Дата документа» чи «Реєстраційний індекс документа»;
 • повинен відповідати найменуванню населеного пункту згідно з ДК 014-97 «Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України» (КОАТУУ).

Реєстраційний індекс (номер документу):Складники реквізита «Реєстраційний індекс»: порядковий номер документа в межах групи документів, що реєструють + індекс

Вимога про правобічну похилу риску — нова. Попередня версія стандарту ДСТУ 4163:2020 не регламентувала, як відокремлювати складники реєстраційного індексу. За усталеною практикою для відокремлення складників реєстраційного індексу наказів з кадрових питань використовували дефіс та похилу риску (№ 123-к/тр або № 123-к/тм для відокремлення складників індексу). Тепер ДСТУ 4163:2020 чітко скеровує щодо правобічної риски.

Чи додавати індекси та які саме, підприємство вирішує самостійно. Реєстраційний індекс може містити лише порядковий номер за відповідною обліковою формою — 1, 2, 3…

Можна використовувати як індекси й літерні позначення, що відповідають питанням діяльності. Наприклад, для наказів з кадрових питань:

 • тривалого (75 р.) зберігання — к/тр (наказ № 125/к/тр);
 • тимчасового (5 р.) зберігання — к/тм (наказ № 221/к/тм).

Заголовок до тексту


 • друкується без відступу від межі лівого поля;
 • можна друкувати напівжирним прямим шрифтом;
 • повинен бути коротким і граматично узгодженим із назвою документа
 • має точно передавати зміст тексту та відповідати на запитання «про що?», «чого?», «кого?»
 • максимальна довжина рядка заголовка — 73 мм (28 друкованих знаків). Якщо заголовок довший, його потрібно розташувати в кількох рядках через один міжрядковий інтервал. Крапка в кінці заголовка не ставиться;
 • якщо заголовок перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), продовжуйте його до межі правого поля.

Текст документу


 • може оформлятися як суцільний зв'язний текст, анкета, таблиця, поєднання цих форм;
 • повинен подаватися стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, а також стосувався того питання, яке сформулювали в заголовку;
 • викладається державною мовою. Виняток — випадки, передбачені законодавством про мови в Україні.
 • рекомендовані міжрядкові інтервали: на А5 — 1 інтервал; на А4 — 1—1,5 інтервали; за потреби можна застосовувати в тексті й інші міжрядкові інтервали;
 • стандарт дає змогу друкувати текст шрифтом розміром 12—14 друкарських пунктів;
 • друкується без відступу від межі лівого поля.

Підписи посадових осіб


 • Складники реквізиту «Підпис»:

1) найменування посади особи, яка підписує документ:

 • у повній формі, якщо документ надрукований не на бланку;
 • у скороченій формі, якщо документ надрукований на бланку;

2) особистий підпис (крім електронних документів);

3) власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ.

 • Важлива новація ДСТУ 4163:2020 — вказувати у реквізиті «Підпис» власне ім'я та прізвище підписанта. Раніше за ДСТУ 4163—2003 в реквізиті «Підпис» вказували ініціали та прізвище з великої літери. Тепер потрібно вказувати прізвище ВЕЛИКИМИ літерами, власне ім'я (Інна, Світлана, Анна) не замінюється ініціалами.
 • Пункт 7.7 ДСТУ 4163:2020 скеровує друкувати розшифрування підпису в реквізиті «Підпис» з відступом від межі лівого поля документа 125 мм.
 • Чого робити не можна? ДСТУ 4163:2020 забороняє під час підписання документа ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади.

Візи


 • За допомогою візи оформляється внутрішнє погодження документів. Віза — це так званий управлінський реквізит, що не впливає на юридичну силу документа.
 • У реквізиті «Віза» тепер вказується Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи, що візує. Раніше за ДСТУ 4163-2003 вказували ініціали та прізвище особи з великої літери.

Складники реквізиту «Віза»:

 • найменування посади (за потреби);
 • особистий підпис;
 • власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи, яка візує документ.

Відмітка про ознайомлення


 • Відмітка свідчить про факт ознайомлення працівника зі змістом управлінської дії щодо нього.
 • Обов'язково ознайомлюйте працівників з наказами з кадрових питань:

"З розпорядчим документом з кадрових питань (особового складу) обов'язково ознайомлюють згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення (п. 11 гл. 9 розд. ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін'юсту від 18.06.2015 № 1000/5)."

В одній відмітці можете зафіксувати ознайомлення кількох працівників.

Складники відмітки про ознайомлення:

слова «З документом ознайомлений (-а, -і):» (без лапок);

 • особистий підпис;
 • власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ;
 • дата ознайомлення.

При підготовці проєкту документу потрібно залишати місце для підпису і дати ознайомлення. Працівник, що ознайомлюється з документом, проставить їх від руки.

Чи можна після 01.09.2021 використовувати типові форми наказів

Так, можна.

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 визначає нові вимоги до складання документів, зокрема наказів.

Типові форми затверджені наказом Держстату "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці" від 05.12.2008 № 489:

 • № П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу"
 • № П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки"
 • № П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)"
 • № П-5 "Табель обліку використання робочого часу"

Держстат не вносив до типових форм жодних змін, що стосуються нових вимог до складання документів. Тому підприємство може й надалі застосовувати затверджені типові форми наказів. Роботодавець не буде нести за це відповідальності. Водночас, роботодавець може адаптувати типові форми відповідно до вимог ДСТУ 4163:2020. Наприклад:

 • вказувати великими літерами і напівжирним шрифтом назву підприємства
 • великими літерами зазначати прізвище працівника
 • у реквізиті підпис вказувати ім'я та ПРІЗВИЩЕ директора.
SMARTFIN.UA економить до 3 робочих годин на день!
Розпочати легко! Додайте інформацію про організацію та працівників, виконайте налаштування і отримайте необхідні розрахунки. Нарахування зарплати та індексації, розрахунок податків, лікарняних, відпускних та компенсацій. А ще: будуйте графіки роботи будь-якої складності, формуйте кадрові докумети та звіти, відправляйте звітність у податкову, контролюйте торговельні операції та інше.

Реєструйтесь прямо зараз! Автоматизація бухгалтерського обліку в SMARTFIN.UA - ЦЕ ПРОСТО!
Коментарі
  Це може бути невiрне посилання, або
  сторiнку було видалено
  Ви успiшно пiдписалися на новини
  SMARTFIN.UA