Звіт з ЄСВ 2018: нова форма, приклад заповнення

20 серпня 2018 р. Автор: Анна Іванова, співзасновниця SMARTFIN.UA, експертка з бухгалтерії

Наказом Міністерства фінансів України від 15.05.2018 р. № 511 у новій редакції викладено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом від 14.04.2015 р. №435 (далі— Порядок №435). Зміни набирають чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, тобто з 01.08.2018 р. Тому подавати звіт за новою формою потрібно з вересня 2018 р.

Зміни в порядку формування звітності

Правила формування, строки, способи та порядок подання Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — звітність з ЄСВ) не змінились, тож лише коротко нагадаємо про способи та форми його подання.

Для страхувальників, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб— підприємців та громадських формувань), строк подання звітності — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду, яким є календарний місяць.

Зміни в довідниках (додатки 1–3)

Додаток 1 «Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» до Порядку № 435 доповнено новою категорією страхувальника, а саме «Члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах» з кодом 245. Додаток 2 «Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» до Порядку № 435 доповнено 16 новими кодами категорій застрахованих осіб з 50 до 63, які стосуються осіб, які проходять службу в силових структурах, і підприємствами-роботодавцями не використовуватимуться. Виплати середнього заробітку працівникам, яких призвано на строкову військову службу, і надалі відображаються з кодом категорії застрахованої особи «1».

З кодом категорії застрахованої особи «66» підприємства-роботодавці відображатимуть виплати особам з інвалідністю, яким нараховано виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, і з яких ЄСВ справляється за ставкою 8,41 %.

У додаток 3 «Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» до Порядку № 435 були внесені уточнення з огляду на постанову КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24.06.2016 р. № 461. Уточнення стосувалися кодів у позиціях «№ з/п» 1 (ЗПЗ013А1), 2 (ЗПЗ013Б1), 19 (ЗЧК056Г1), 20 (ЗЧК056Д1), 21 (ЗЧК056Д1). 22 (ЗЧК056Д1), 23 (ЗЧК056Д1), 65 (ЗПП050Б2), 87 (ЗПЗ056Ж2). Остання підстава — це час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01.01.2004 р. до часу запровадження сплати страхових внесків (ЄСВ) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Зміни у звітності

Звітність з ЄСВ подається за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435 у складі тих же 9 таблиць, що й раніше. Таблиці 7, 8, 9 додатку 4 до Порядку № 435 не змінились. Таблиці 2, 3, 4 подають органи соцзахисту та військові частини, тож на них докладно зупинятися не будемо, а розглянемо зміни в таблицях 1, 5 та 6.

Таблиця 1

Таблицю 1 додатка 4 до Порядку № 435 доповнено новими рядками, а саме: • ряд. 3.2.1 — зазначається сума нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю в розмірі 22 %; • ряд. 3.3.1 — зазначається сума нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, в розмірі 22 %; • ряд. 3.4.1 — зазначається сума нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю (за умов, визначених частиною 14 ст. 8 Закону про ЄСВ), працюючим особам з інвалідністю в розмірі 22 %. Відображені в цих рядках суми не збільшують податкового зобов'язання з ЄСВ і носять інформаційний характер. Але їх неправильне заповнення є підставою для застосування штрафних санкцій за недостовірне заповнення звітності з ЄСВ. У «шапці» таблиці 1 замість показника «штатна чисельність працівників» тепер вказується «облікова кількість штатних працівників». Нагадаємо, що штатна чисельність працівників — це кількість штатних одиниць за штатним розписом з урахуванням вакантних. Наприклад, штатним розписом може бути передбачено 3 штатні одиниці бухгалтерів, а зайнято (працевлаштовано) може бути тільки 2. Тож раніше слід було вказувати «3». Тепер слід вказувати «2», оскільки в облікову кількість штатних працівників включаються всі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

Таблиця 6

Таблиця 6 додатку 4 до Порядку № 435 не змінилася, але в ній передбачено використання нового коду типу нарахування — «14». Раніше для відображення сум «дотяжки» ЄСВ до мінімального страхового внеску використовували код типу нарахування «13» — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць. Тепер тип нарахувань «13» застосовується для відображення сум «дотяжки» ЄСВ у поточному звітному місяці за попередні лише в таких випадках:

• під час нарахування сум допомоги по тимчасовій непрацездатності за попередні місяці; • у разі нарахування сум у зв'язку з вагітністю та пологами за попередні місяці. Для нарахування сум «дотяжки» ЄСВ до мінімального страхового внеску за минулий період введено новий код типу нарахування — «14» — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв'язку із здійсненням перерахунку в разі звільнення працівника за попередні періоди, пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із сторнуванням). Пам'ятаємо, що раніше ми вже стикалися з проблемою, що коли потрібно вказати «дотяжку» ЄСВ за попередній період, то виникало запитання, який код типу нарахування вказувати: «2» чи «13»? Тепер ця проблема вирішена. Змінено хіба що назву реквізиту 8, але не його зміст: «податковий номер або серія та номер паспорту ЗО» замінено на «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО».

Таблиця 5

Кардинальні зміни були внесені до таблиці 5 додатка 4 до Порядку № 435. Таблиця 5 призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб та подавалася раніше страхувальником лише у випадках, якщо протягом звітного періоду: • було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою; було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце; • особі надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами (у т. ч. особам із числа військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу); • особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; • особі надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку. Тепер таблицю 5 слід подавати також у таких випадках: • особу було переведено на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника; • особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби. Змінилася назва реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток», де зазначають початок та закінчення таких відносин. Для військової служби зазначають дату, коли особа вперше вступила на військову службу, або дату, коли вона закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)), у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби. Таблицю 5 доповнено новими реквізитами: • 12 — «Професійна назва роботи»; • 13 — «Код ЗКППТР», 14 — «Код класифікатора професій». У них слід заповнити код Класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійну назву роботи — обираються із довідника, що відповідає Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010; • 15 — «Посада» — відповідає запису в трудовій книжці; • 16 — «Документ— підстава про початок роботи та відпустку, трудових або цивільноправових відносин, переведення на іншу посаду». Зазначається номер наказу, запис у трудовій книжці, номер договору, тобто номер документа-підстави для зміни запису; • 19 — «Військове звання»— зазначається військове звання особи. За новими нормами в разі, якщо працівника переведено на іншу посаду протягом звітного місяця, то обов'язково заповнюється таблиця 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. У разі якщо протягом звітного періоду не відбулось «руху» персоналу, таблиця 5 додатка 4 не формується й не надається.

SMARTFIN.UA економить до 3 робочих годин на день!
Розпочати легко! Додайте інформацію про організацію та працівників, виконайте налаштування і отримайте необхідні розрахунки. Нарахування зарплати та індексації, розрахунок податків, лікарняних, відпускних та компенсацій. А ще: будуйте графіки роботи будь-якої складності, формуйте кадрові докумети та звіти, відправляйте звітність у податкову, контролюйте торговельні операції та інше.

Реєструйтесь прямо зараз! Автоматизація бухгалтерського обліку в SMARTFIN.UA - ЦЕ ПРОСТО!
Коментарі
    Це може бути невiрне посилання, або
    сторiнку було видалено
    Ви успiшно пiдписалися на новини
    SMARTFIN.UA