Декларація про майновий стан і доходи ФОП: приклад заповнення за 2021 рік

Декларація про майновий стан і доходи ФОП: приклад заповнення за 2021 рік

17 січня 2022 р. Автор: Анна Іванова

Онлайн-бухгалтерія SMARTFIN.UA звертає вашу увагу, що в 2022 році ФОП-загальносистемники подають декларацію про майновий стан і доходи за новою формою. В ній з'явився новий додаток по ЄСВ, сплачений підприємцем "за себе". Документ замінив форму № Д5, яка більше не подається.

У цій публікації ми підготували інформацію про таке:

Крім того, в матеріалі "Річний звітний період у розпалі! Які звіти можна подати через SMARTFIN.UA?" можна подивитись, які граничні терміни подання звітності для різних платників податків

Загальні питання про подання податкової декларації про майновий стан і доходи ФОП

Хто і коли подає?

За підсумками року подають декларацію ФОП, які працювали на загальній системі оподаткування (п.п. 177.5.1 ПКУ, БЗ 104.09):

 • увесь 2021 рік;
 • частину 2021 року. Наприклад, ті ФОП, які були зареєстровані в середині 2021 року, переходили із загальної системи на спрощену або навпаки.

Декларацію про доходи за підсумками року ФОП зобов'язані подати протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 177.5.1 і 49.18.5 ПКУ), тобто до 09 лютого 2022 року включно.

ФОП подає декларацію до податкового органу за місцем своєї податкової адреси, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. Ті ФОП, які протягом року переїхали, але не змінили адресу, подають її за старим місцем реєстрації.

Чи подавати декларацію, якщо діяльність у 2021 році не здійснювалась?

Відразу скажемо, що декларацію краще подати. Чому, розбираємось далі.

Теоретично, декларацію можна не подавати, спираючись на роз'яснення податкової:

"У разі, якщо протягом звітного періоду фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування діяльність не вела та дохід від підприємницької діяльності не отримувала, та не має інших доходів з джерел їх походження з України та іноземних доходів, то в неї не виникає обов'язку щодо подання податкової декларації та додатку Ф2 до неї (категорія 109.04 ЗІР)."

Тобто податківці згодні, що якщо не показувати в декларації взагалі нічого, то й подавати її необов'язково. Якщо ФОП діяльність не вів, то об'єкта оподаткування в нього дійсно не виникає. З іншого боку, в декларації про доходи є й інші показники, що підлягають декларуванню, у тому числі й доходи ФОП, отримані ним як фізособою. Наприклад, зарплата, доходи від оренди, іноземні, інвестиційні доходи. Також у декларації відображаються відомості про рухоме і нерухоме майно, яке є у власності (житлові будинки, квартири, автомобілі, земельні ділянки та ін.). А ще в декларації зазначають доходи, отримані в звітному році в період перебування на ЄП.

Але навіть якщо у вас немає жодної з перелічених підстав для подання звітності, декларацію краще подати, оскільки: при неподанні декларації не буде "активовано" відлік строку давності для перевірки. Це означає, що податкова зможе її здійснити в будь-який час за той період, за який декларацію не подано, і нараховувати податки, якщо буде виявлено порушення. А якщо декларацію подати із прочерками, то через три роки перевіряти вашу діяльність за 2021 рік уже не будуть.

За якою формою подавати і де її знайти в сервісі SMARTFIN.UA?

Бланк декларації затверджено Наказом Мінфіну від 17.12.2020 р. № 783. За цією формою підприємці-загальносистемники ще не звітували, але форма декларації майже не змінилася. Головна новація нового звіту - в ньому з'явився ЄСВ-додаток. Електронний номер Декларації про майновий стан і доходи для ФОП - F0100112.

За доходи, одержані в 2021 році, подаємо декларацію з типом "звітна". З типом "довідкова" декларацію будемо подавати протягом 2022 року в випадках:

 • виходу підприємця на пенсію;
 • отримання підприємцем лікарняних або декретних від ФСС;
 • добровільної сплати ЄСВ;
 • доплати ЄСВ за результатами перевірки.

В сервісі SMARTFIN.UA декларацію шукаємо в меню ЗВІТНІСТЬ:

податкова декларація про майновий стан та доходи для доп

Заповнення декларації про майновий стан і доходи ФОП: додаток Ф2 і головна форма

Декларація складається із 8 розділів і шести додатків: Ф1, Ф2, Ф3, ЄСВ 1, КІК і Документ довільного формату. Підприємцю на загальній системі необхідно подати додатки Ф2 і ЄСВ 1, і відповідно, заповнити головну частину декларації.

Роботу з декларацією починаємо із заповнення додатку Ф2. Подавати його разом із декларацією потрібно в будь-якому разі. Якщо навіть у 2021 році у ФОП-загальносистемника не було діяльності (але декларація подається), він зобов'язаний подати разом із декларацією додаток Ф2. Просто в такому разі потрібно проставити прочерки: роз'яснення в категорії 104.09 ЗІР. В електронній формі прочерки не ставляться.

Додаток Ф1 "Операції з інвестиційними активами" ФОП подає разом із річною податковою декларацією тільки у разі наявності даних для його заповнення.

Важливо! У річній податковій декларації підприємець зобов'язаний відобразити разом із власне підприємницькими доходами також «громадянські» доходи з джерелом їх походження з України й іноземні доходи, якщо такі є. Це прямо зазначено в п. 177.11 ПКУ. Крім того, в такій декларації зазначаємо й відомості про рухоме та нерухоме майно. Вказуємо інформацію тільки за тими об'єктами, які перебували у власності особи станом на кінець звітного (2021) року.

Заповнення додатку Ф2

Заповнення Додатку Ф2 починаємо із заповнення Розділу І "Доходи від провадження господарської діяльності". Цей розділ заповнюється на підставі даних Типової форми обліку доходів і витрат: Доходи від провадження господарської діяльності

Заповнення шапки додатку Ф2 декларації:

додаток Ф2

Заповнення розділу І.

Графа 2 - зазначаємо назви видів економічної діяльності, від здійснення яких був отриманий дохід.

Графа 3 — зазначаємо коди видів економічної діяльності згідно з КВЕД-2010.

доходи від впровадження господарської діяльності

Графа 4 — вносимо суму отриманого доходу від здійснення кожного виду економічної діяльності окремо. Значення ряд. «Усього» за гр. 4 розд. І додатка Ф2 повинні дорівнювати річному підсумку за гр. 4 Типової форми обліку доходів і витрат (далі - Типова форма ОДВ).

У ФОП кілька видів діяльності! Якщо підприємець здійснює кілька видів діяльності, то всі доходи і витрати за ними він записує в одну Типову форму ОДВ, як правило, не розділяючи їх. Оскільки без додаткового аналітичного обліку практично неможливо точно сказати, скільки саме доходу отримано за кожним видом діяльності, при заповненні декларації доходи можна розділити за видами діяльності «на око». На підсумкову суму ПДФО і ВЗ це ніяк не вплине.

У ФОП кілька видів діяльності

У графах 5 - 7 вказуємо суму документально підтверджених витрат, пов'язаних із провадженням кожного виду діяльності. Перелік витрат, які безпосередньо пов'язані з отриманням підприємницьких доходів, наведено у п. 177.4 ПКУ.

Якщо протягом року були витрати, які одночасно належать до кількох видів діяльності, вони розподіляються пропорційно отриманим доходам.

Графа 5 — вносимо документально підтверджену вартість придбаних ТМЦ, що реалізовані або використані у підприємницькій діяльності. Зверніть увагу, що ДПС при перевірках вважає, що при розрахунку чистого доходу ФОП враховуються лише витрати, які безпосередньо стосуються доходу, отриманого протягом звітного періоду.

Графа 6 — вносимо витрати на оплату праці найманих працівників, перелік яких наведено у пп.177.4.2 ПКУ. Серед них як безпосередньо сума заробітної плати, так і витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру з фізособами, а також нараховані на такі виплати суми ЄСВ.

Графа 7 - вносимо інші витрати, пов'язані з веденням господарської діяльності. Їх перелік наведено у пп.177.4.4 ПКУ і серед них витрати на послуги зв'язку, реклами, сума плати за розрахунково-касове обслуговування, орендна плата, витрати на послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) та інші витрати.

інші витрати, пов'язані з веденням господарської діяльності

Графа 8 - вносимо суму амортизаційних відрахувань. Відповідно до пп.177.4.6 ПКУ передбачено, що ФОП можуть (але не зобов'язані) здійснювати нарахування амортизаційних відрахувань і на їх суму зменшувати доходи від підприємницької діяльності при обчисленні чистого оподатковуваного доходу.

сума амортизаційних відрахувань

Зверніть увагу! Щоб зменшити чистий дохід на суму амортизації, треба вести її облік у спеціальному додатку до Типової форми обліку доходів і витрат:

облік амортизаційних відрахувань

Об'єкти основних засобів розподіляються за видами відповідно до пп. 177.4.9 ПКУ, яким також визначено мінімальні строки амортизації для кожної групи основних засобів:

№ групи

Види об'єктів

Мінімальні строки корисного використання

1

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом

15 років

2

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

10 років

3

Машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження тощо

5 років

4

Нематеріальні активи

2 роки

(з урахуванням договору)

Крім зазначення суми амортизаційних відрахувань у графі 8 розділу І, у розділі II додатку Ф2 слід окремо по кожному об'єкту на підставі даних Типової форми обліку вказати:

 • у графі 3 вартість об'єкта основних засобів на початок звітного року;
 • у графі 4 - вартість об'єкта на кінець звітного року;
 • у графі 5 - розрахунок суми амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період.

Наприклад, ФОП у грудні 2020 року закупив і ввів в експлуатацію устаткування на суму 180000,00 грн. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань згідно п.п. 177.4.9 ПКУ:

 • амортизаційні відрахування на місяць = 180000,00 грн. : 5 років : 12 місяців = 3000 грн.
 • амортизаційні відрахування за 2021 рік = 3000 грн * 12 міс. = 36 000 грн.

амортизаційні відрахування на місяць і за рік

Графа 9 — вказуємо суму чистого оподатковуваного доходу, розрахованого за формулою, наведеною в назві рядка (різниця між доходом, вказаним у гр. 4 та сумою витрат і амортизаційних відрахувань із граф з 5 - 8).

Якщо підприємець отримав збиток. Якщо за окремим кодом КВЕД в результаті розрахунку вийшло від'ємне значення, то у графі 9 ставиться прочерк. Рядок «Усього» графи 9 також підкреслюється, якщо в цілому за результатами господарської діяльності отримано збиток (від'ємне значення).

Податківці у своїх консультаціях із БЗ, підкатегорія 104.09, радять чинити так, як у випадку, коли збитковою є діяльність підприємця загалом, так і тоді, коли збитковими є лише окремі види діяльності. Це означає, що об'єкт оподаткування у підприємця-загальносистемника рахується за кожним видом діяльності окремо, тому збитками від одного виду діяльності не можна «перекрити» прибуток від іншого виду діяльності. У консультації наголошується, що значення рядка «Усього» графи 9 розділу І додатка Ф2 до декларації розраховується як сума додатних показників графи 9 за всіма видами економічної діяльності, які здійснювала фізична особа-підприємець.

Мета податківців - не дати згорнути збиткові показники одного виду діяльності з додатними іншого. У результаті об'єкт оподаткування буде штучно завищений.

Але ця вимога не випливає ні з ПКУ, ні з будь-якого іншого нормативно-правового документа. Також у Типовій формі обліку доходів і витрат дані не розбиваються залежно від виду діяльності, тож вимоги податківців є безпідставними. З цього випливає, що підприємцю раціональніше не розбивати показники за видами діяльності, а показувати все одним рядком під одним основним кодом КВЕД.

сума чистого оподаткованого доходу

Суми ПДФО та ВЗ, які ФОП має сплатити за результатами 2021 року, обчислюються за алгоритмом, наведеним у розділі ІІІ додатку Ф2.

У рядку 1.1 наводимо суму ПДФО, яку ФОП повинен сплатити до бюджету за результатами звітного року: додатне значення графи 9 рядка "Усього" * 18 %.

Рядок 1.2 заповнюватимуть ті ФОП, які у 2021 році знялися з реєстрації, подали «ліквідаційну» декларацію, визначили в ній зобов'язання з ПДФО, а потім знову у 2021 році зареєструвалися ФОП. У цьому випадку, подаючи річну декларацію, раніше нараховані в «ліквідаційній» декларації зобов'язання з ПДФО вони відображають у цьому рядку.

До рядка 1.3 вносимо загальну суму авансових платежів з ПДФО, розраховану ФОП на підставі фактичних даних, зазначених у Типовій формі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім IV кварталу), і сплачену до бюджету протягом 2021 року відповідно до п.п. 177.5.1 ПКУ.

Рядок 1.4 заповнюємо, якщо результат розрахунку за формулою, наведеною в її назві, вийшов від'ємним. Наводимо (без знака «-») суму надміру сплаченого ПДФО, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню ФОП відповідно до п.п. 177.5.3 ПКУ

Рядок 1.5 заповнюємо, якщо результат розрахунку за формулою, наведеною в її назві, вийшов додатним. Зазначаємо суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно ФОП за результатами 2021 року. Значення ряд. 1.5 розд. ІІІ додатка Ф2 переносять до гр. 6 ряд. 10.7 розд. ІІ декларації.

Рядок 1.5 на суму авансових платежів не зменшуємо: при визначенні суми податкових зобов'язань авансові платежі, сплачені протягом 2021 року, не враховуються (до подання декларації вони вважаються переплатою). А ось суми ПДФО, нараховані і сплачені за поданою раніше «ліквідаційною» декларацією, будуть враховані. Відповідно, вдруге в зобов'язання вони не потраплять.

Рядок 1.5 на суму авансових платежів не зменшуємо

У рядку 2.1 наводимо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету самостійно ФОП за результатами звітного року: додатне значення графи 9 рядка "Усього" * 18 %.

Рядок 2.2 повинні заповнювати ФОП, що припинили протягом року підприємницьку діяльність і подали раніше «ліквідаційну» декларацію. Тут зазначаємо підприємницькі зобов'язання з ВЗ із «ліквідаційної» декларації.

У ряд. 2.3 відображаємо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами 2021 року. Формула для визначення зобов'язання з ВЗ — у назві рядка. Значення цього рядка переносять до гр. 7 ряд. 10.7 розд. II декларації сума ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету

Заповнення основної частини декларації

Розділ I. «Загальні відомості»

"Шапку" декларації заповнюємо відповідно до назви полів. Невелика ремарка щодо заповнення поля «Категорія платника». Якщо дохід ФОП отримував тільки як підприємець, ставимо відповідну відмітку «Х» у полі «підприємець». Якщо ФОП одночасно декларує доходи як ФОП і як звичайна фізособа (доходи від оренди, інвестиційні доходи, зарплату, дивіденди), а також у тому випадку, якщо фізособа декларує доходи одночасно як ФОП і як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, то в цих випадках ставимо відмітку «Х» тільки в полі «підприємець».

загальні відомості податкової декларації про майновий стан та доходи

Розділ II. «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

До цього розділу включаємо всі доходи, отримані у звітному році, які оподатковуються ПДФО і ВЗ.

Заповнюємо його тільки після того, як заповнимо додаток Ф2. ФОП тут зазначають:

У графі 3 рядка 10.8 вказуємо чистий оподатковуваний дохід, отриманий на загальній системі. Переносимо дані з додатка Ф2: додатне значення графи 9 рядка 1 "Усього" розділу I, аванси тут не відображаємо.

У графі 6 рядка 10.8 вказуємо суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету (показник рядка 1.5 розділу III додатка Ф2);

У графі 7 рядка 10.8 - суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету (показник рядка 2.3 розділу III додатка Ф2).

сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету

Розділ ІІІ. «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

Тут відображаємо доходи, які не є об'єктом обкладення ПДФО і ВЗ: «цивільні» доходи, перераховані в ст. 165 ПКУ (ряд. 11.3), а також доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, не підлягають оподаткуванню згідно з пп. 173.2 і 172.1 ПКУ (ряд. 11.2).

Якщо у звітному (податковому) році підприємець побував на спрощеній системі, то до цього розділу також слід вписати його «єдиноподатний» дохід, отриманий ним у цьому році (ряд. 11.1). Беруть його з декларації єдиноподатника за останній звітний (податковий) період перебування на спрощеній системі. Ці доходи відображаємо в декларації довідково, сплачувати з них нічого не потрібно! Загальну суму неоподатковуваних доходів (ряд. 11.1 + ряд. 11.2 + ряд. 11.3) зазначають у ряд. 11.

Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу

Розділ IV. «Загальна сума річного доходу»

Показуємо річну суму доходу: підприємницький дохід + «громадянський» дохід + неоподатковуваний дохід. Визначаємо його за формулою, наведеної в назві рядка. Заповнюється лише при наявності таких доходів.

Розділ V. "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору"

Наводимо суми ПДФО і ВЗ, як з «громадянських», так і з підприємницьких доходів ФОП за алгоритмом, передбаченим у назві рядків цього розділу.

Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору

Також перевіряємо відмітки про додатки, які подаються разом із декларацією:

додатки, які подаються разом із декларацією

SMARTFIN.UA економить до 3 робочих годин на день!
Розпочати легко! Додайте інформацію про організацію та працівників, виконайте налаштування і отримайте необхідні розрахунки. Нарахування зарплати та індексації, розрахунок податків, лікарняних, відпускних та компенсацій. А ще: будуйте графіки роботи будь-якої складності, формуйте кадрові докумети та звіти, відправляйте звітність у податкову, контролюйте торговельні операції та інше.

Реєструйтесь прямо зараз! Автоматизація бухгалтерського обліку в SMARTFIN.UA - ЦЕ ПРОСТО!
Коментарі
 • Valentyna 21 січня 2022, 14:55
  Доброго дня. Чи правильно я розумію Вас, що СПД-ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, не повинні подавати до 09.02.2022 р. декларацію про майновий стан?
  Подобається5 Відповісти1
  • Тетяна вчора в 15:42
   Доброго дня. Якщови обрали 2 групу ЄП і зареєструвались наприклад 15.01.2021р.,то платником ЄП ви є з 01.02.2021р., а за період 15.01.21 по 31.01.21 - загальносистемником. Якщо доходу за період з 15.01.21 по 31.01.21 не було - подайте декларацію з прочерками.
   Подобається2 Відповісти1
   • Ірина сьогодні, 16:16
    Тетяна, дякую, а чи додавати в такому разі до Декларації про майновий стан Додаток ЄСВ-1? Бо він же буде доданий до Декларації єдиноподатника за період з 01.02.2021?
    Подобається1 Відповісти0
  • Таня вчора в 15:49
   Якщо була виявлена помилка в декларації і подана 3 рази, але не пройшла, що потрібно робити?
   Подобається0 Відповісти1
   • Анна сьогодні, 12:41
    Не зовсім зрозуміло питання. Якщо в заповненні все вірно і приходить квитанція про неприйняття, то подавати поки не прийметься. Сьогодні податківці відповідають, що є якісь проблеми з боку системи прийняття звітності, радять пробувати в понеділок.
    Подобається0 Відповісти0
   • Елена сьогодні, 10:18
    Добрый день! Я ФОП, 3 группа, веду деятельность с апреля 2021. Мне нужно подать пустую декларацию? Или могу вообще не подавать?
    Подобається0 Відповісти1
    • Анна сьогодні, 12:39
     Добрый день! Зависит от того, с какого периода Вы работаете на едином налоге. Если на едином налоге работаете с мая 2021 года, то за период работы от даты регистрации по 30 апреля надо подать декларацию о доходах (с прочерками, если не было дохода за этот период).
     Подобається0 Відповісти0
    • Тетяна сьогодні, 13:46
     Можно в расходы включать расходы прошлого года?
     Подобається0 Відповісти1
     • Тетяна сьогодні, 14:05
      не можна
      Подобається0 Відповісти0
     • Яна сьогодні, 17:08
      Подскажите если 01.01.21-26.09.21 человек был наёмным сотрудником. 27.09.21-01.10.21 Фоп общая система,01.10.21 на едином налоге. В годовой декларации с галочкой предприниматель показаться только доход полученный с 27.09.21-01.10.21? Или вообще за год?
      Подобається0 Відповісти0
      Це може бути невiрне посилання, або
      сторiнку було видалено
      Ви успiшно пiдписалися на новини
      SMARTFIN.UA