Коли настає право працівника на відпустку у разі переведення на інше підприємство?

Коли настає право працівника на відпустку у разі переведення на інше підприємство?

23 травня 2018 р. Автор: Анна Іванова, співзасновниця SMARTFIN.UA, експертка з бухгалтерії

Переведення на інше підприємство є підставою для припинення трудового договору за пунктом 5 статті 36 КЗпП. Тобто працівник фактично не переводиться, а звільняється у зв'язку з переведенням на інше підприємство.

Переведення працівника на інше підприємство: які варіанти оформлення відпустки

Відповідно до частини третьої ст. 24 Закону "Про відпустки" у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

Таке бажання працівник повинен викласти в заяві:

«Прошу звільнити мене з роботи 23 травня 2018 р. за п. 5 ст. 36 КЗпП у зв'язку з переведенням до ТОВ «АБВ». Компенсацію за невикористану відпустку прошу перерахувати на рахунок ТОВ «АБВ».

Після того, як видано наказ на звільнення, із працівником проведені остаточні розрахунки та йому видана трудова книжка працівника приймають на роботу на іншому підприємстві.

Підтвердженням перерахування коштів за невикористані дні відпустки може стати наказ про звільнення та довідка з інформацією про період роботи, за який працівник не використав відпустки на попередньому місці роботи, та перераховані до нього кошти, яку можуть підготувати фахівці відділу кадрів підприємства, з якого звільняється працівник.

Якщо кошти за невикористану відпустку перераховані на нове підприємство, працівник одразу набуває права на отримання щорічної відпустки повної або часткової тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві (п. 8 частини сьомої ст. 10 Закону "Про відпустки").

Відповідно до частини третьої ст. 9 Законоу "Про відпустки", якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

Приклад.

Працівник звільнився 23 травня 2018 р. в ТОВ "КЛМ". Компенсація за 18 днів невикористаної відпустки переведена у ТОВ "АБВ" , про що працівник надав довідку, підготовлену відділом кадрів ТОВ "КЛМ". Працівник бажає використати відпустку частково, тривалістю 10 календарних днів.

Хоча працівник ще не відпрацював на новому підприємстві шість місяців, йому має бути надано невикористану відпустку за робочий рік, відпрацьований у ТОВ "КЛМ", про що можна зазначити у наказі на відпустку:

«Надати (П. І. Б., посада) частину щорічної основної відпустки тривалістю 10 календарних днів з 1 по 10 червня 2018 р. за період роботи з 21.07.2017 р. по 23.05.2018 р. у ТОВ «КЛМ».

В наказі потрібно зазначити період роботи, відпрацьований за попереднім місцем роботи (із довідки або наказу про звільнення працівника).

SMARTFIN.UA економить до 3 робочих годин на день!
Розпочати легко! Додайте інформацію про організацію та працівників, виконайте налаштування і отримайте необхідні розрахунки. Нарахування зарплати та індексації, розрахунок податків, лікарняних, відпускних та компенсацій. А ще: будуйте графіки роботи будь-якої складності, формуйте кадрові докумети та звіти, відправляйте звітність у податкову, контролюйте торговельні операції та інше.

Реєструйтесь прямо зараз! Автоматизація бухгалтерського обліку в SMARTFIN.UA - ЦЕ ПРОСТО!
Коментарі
    Це може бути невiрне посилання, або
    сторiнку було видалено
    Ви успiшно пiдписалися на новини
    SMARTFIN.UA