Розрахунок заробітної плати за окладами та доплати за надурочну роботу при змінних графіках роботи у SMARTFIN.UA

Розрахунок заробітної плати за окладами та доплати за надурочну роботу при змінних графіках роботи у SMARTFIN.UA

02 березня 2018 р. Автор: Анна Іванова, співзасновниця SMARTFIN.UA, експертка з бухгалтерії

Коли заробітна плата нараховується за посадовими окладами при 5-ти денному (або 6-ти денному графіку) роботи, - це не викликає ніяких питань. Але вони з'являються, коли таке нарахування відбувається при змінних графіках. Суть питання в тому, яку норму робочого часу необхідно брати для розрахунку: календарну місячну норму, яка визначається за календарем п'ятиденного (або шестиденного) 40-ка годинного робочого тижня чи норму за затвердженим на відповідний місяць графіком роботи працівника?

Розрахунок заробітної плати при змінних графіках роботи

В загальному вигляді формула для розрахунку заробітної плати за окладами виглядає так:

Заробітна плата = Оклад / Норму робочого часу * Фактично відпрацьований час

При змінних графіках роботи дуже часто календарна норма за календарем п'ятиденного 40-ка годинного робочого тижня відрізняється від норми за затвердженим графіком працівника, відповідно і розрахунок заробітної плати буде відрізнятися при застосуванні різних норм.

Приклад 1.

У березні 2018 р. норма робочого часу за графіком п'ятиденного 40-ка годинного робочого тижня складає 167 год. Ця ж норма застосовується для розрахунку заробітної плати. Нарахування заробітної плати буде відрізнятися в залежності від того, яка норма запланована графіком працівника. Працівник відпрацював усі дні за своїм графіком.

1) Припустимо, норма робочого часу за графіком працівника складає 174 год. (тобто більше від норми за 5-ти денним графіком):

Заробітна плата = 3750 грн. / 167 год. * 174 год. = 3907,19 грн.

2) Припустимо, норма робочого часу за графіком працівника складає 160 год. (тобто менше від норми за 5-ти денним графіком):

Заробітна плата = 3750 / 167 год. * 160 год. = 3592,81 грн.

Як бачите, в першому випадку нарахована заробітна плата буде перевищувати розмір окладу, в другому - буде меншою за розмір окладу.

Приклад 2.

У березні 2018 р. норма робочого часу за графіком п'ятиденного 40-ка годинного робочого тижня складає 167 год. Для розрахунку заробітної плати застосовується норма за графіком працівника. Працівник відпрацював усі дні за своїм графіком.

Очевидно, що не залежно від того, якою буде норма робочого часу (наприклад, 174 год. або 160 год.), заробітна плата буде розрахована у розмірі окладу.

Заробітна плата = 3750 грн. / 174 год. * 174 год. = 3750 грн.

Заробітна плата = 3750 грн. / 160 год. * 160 год. = 3750 грн.

Зверніть увагу!

Якщо за змінним графіком роботи працівника запланована менша норма годин, ніж за нормою за календарем п'ятиденного 40-ка годинного робочого тижня (як у варіанті 2 Прикладу 1), то відповідно до вимог законодавства (і позиції Держпраці в тому числі) працівнику повинний бути нарахований повний оклад (при умові, що працівник виконав свою норму праці).

У Конструкторі графіків сервісу SmartFin користувач самостійно визначає норму, яка буде застосовуватися для нарахування заробітної плати за окладами. Для того, що заробітна плата розраховувалась у розмірі окладу, в якості норми для розрахунку заробітної плати за окладами необхідно вказати "за цим графіком ".


Визначення надурочних годин при поденному і підсумованому обліку робочого часу

Нагадаємо, що надурочною вважається робота понад встановлену тривалість робочого дня (ст. 62 КЗпП). Встановлення тривалості робочого дня, в свою чергу, законодавчо регулюється з урахуванням поденного (ст. 52, 53 КЗпП) і підсумованого (ст. 61 КЗпП) режимів обліку робочого часу.

Робота після закінчення робочого часу може юридично кваліфікуватися як надурочна, якщо вона виконана на вимогу роботодавця. Залучення до надурочних робіт можливе лише у надзвичайних випадках, зазначених у ст. 62 КЗпП. Це роботи, необхідні для захисту держави, усунення наслідків стихійних лих, виробничої аварії та усунення її наслідків. Надурочні роботи не повинні перевищувати чотирьох годин протягом двох дні поспіль та 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП).

При поденному обліку робочого часу змінний графік повинен бути складений таким чином, щоб не перевищувати норму за календарем п'ятиденного (або шестиденного) 40-ка годинного тижня. Відповідно "планування" надурочної роботи буде суперечити вимогам законодавства.

При застосуванні підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня та графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов'язані відпрацювати працівники за обліковий період, установлений у колективному договорі відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період. Ця норма може різнитися залежно від того, який робочий тиждень встановлено на підприємстві (п'ятиденний чи шестиденний). Як надурочні оплачуються всі години, відпрацьовані понад установлений робочий час в обліковому періоді.

У SMARTFIN.UA є можливість створювати графіки роботи як із поденним, так і з підсумованим обліком робочого часу (з обліковим періодом місяць, квартал, півріччя, рік).


В залежності від режиму роботи, за яким будується графік, виду обліку робочого часу, користувач задає необхідність визначення надурочних годин (і вказує, за нормами якого графіку, п'ятиденного чи шестиденного, вони будуть розраховуватися):


Розрахунок доплати за роботу в надурочний час при підсумованому обліку робочого часу

Розрахунок доплат за роботу в надурочний час при підсумованому обліку робочого часу має свої особливості, які ми заклали у формули для розрахунків:

 • для працівників, які одержують місячні оклади, годинна тарифна ставка розраховується діленням місячного окладу на середньомісячну норму робочого часу за обліковий період;
 • у випадку зміни протягом облікового періоду розмірів годинних тарифних ставок та місячних окладів при оплаті надурочних годин роботи годинні тарифні ставки за обліковий період розраховуються як середньозважені величини.

Норма, за якою буде розраховуватися доплата у Конструкторі графіків вказується в окремому налаштуванні:


Нагадуємо, що ці особливості також повинні бути зафіксовані у Колдоговорі (або інших нормативних актах роботодавця).

Приклад 3.

Розрахунок годинної тарифної ставки, якщо в обліковому періоді не було підвищення окладів.

Працівник працює за змінним графіком із підсумованим обліком робочого часу. Обліковим періодом є квартал. Календарна норма робочого часу за п'ятиденним графіком роботи за 1 квартал 2018 р. склала 168 год. + 160 год. + 167 год. = 495 год. Оклад працівника складає 3750 грн.

Годинна тарифна ставка = 3750 грн. / 165 год. (495 год. / 3 міс.)) = 22,73 год.

Приклад 4.

Розрахунок годинної тарифної ставки, якщо в обліковому періоді було підвищення окладів.

Працівник працює за змінним графіком із підсумованим обліком робочого часу. Обліковим періодом є квартал. Календарна норма робочого часу за п'ятиденним графіком роботи за 1 квартал 2018 р. склала 168 год. + 160 год. + 167 год. = 495 год. Оклад за місяцями: січень, лютий 2018 р. = 3750 грн., березень 2018 р. = 4500,00 грн.

Годинна тарифна ставка = ((22,32 грн. (3750 грн. / 168 год.) + 23,44 (3750 грн. / 160 год.) + 26,95 грн. (4500 грн. / 167 год.)) / 3 міс. = 24,24 грн.

Оплата надурочних годин у подвійному розмірі

Згідно статті 106 КЗпП України робота в надурочний час за погодинною системою оплати праці оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.

Методологія такого розрахунку на практиці може бути різною. Покажемо це на прикладах.

Приклад 5.

Оклад працівника 3750 грн., календарна норма робочого часу 167 год. , норма за графіком змінності 174 год. Годинна тарифна ставка = 22,46 год. Норма часу відпрацьована повністю.

В залежності від того, які норми будуть братися для розрахунків, ми одержимо наступні "комбінації":

1) Заробітна плата за нормою змінного графіка, доплата за надурочні за нормою п'ятиденного графіка (в одинарному розмірі):

Нарахована заробітна плата = 3750 / 174 год. * 174 год. = 3750 грн.

Доплата за надурочні години = 22,46 год. * 7 год. (174 год. - 167 год.) = 157,22 грн.

Всього нараховано: 3750 грн. + 157,22 грн. = 3907,22 грн.

2) Заробітна плата за нормою п'ятиденного графіка, доплата за надурочні за нормою п'ятиденного графіка (в одинарному розмірі):

Нарахована заробітна плата = 3750 грн. / 167 год. * 174 год. = 3907,19 грн.

Доплата за надурочні години = 22,46 год. * 7 год. (174 год. -167 год.) = 159,11 грн.

Всього нараховано: 3907,19 грн. + 159,11 грн. = 4066,30 грн.

3) Заробітна плата за нормою змінного графіка, доплата за надурочні за нормою п'ятиденного графіка (в подвійному розмірі):

Нарахована заробітна плата = 3750 / 174 год. * 174 год. = 3750 грн.

Доплата за надурочні години = (22,46 год. * 7 год. (174 год. -167 год.)) * 2 = 314,44 грн.

Всього нараховано: 3750 грн. + 314,44 грн. = 4064,44 грн.

Ми не будемо робити висновків, який саме підхід найбільш правильний. Спілкування із нашими користувачами показує, що на практиці можуть застосовуватися різні варіанти. Тому у Конструкторі графіків SmartFin є ще одне налаштування, яким задається розмір доплати за надурочні години:


Отже, підсумуємо.

Для розрахунку заробітної плати та доплати за роботу в надурочний час працівникам, яким встановлено місячні оклади, у Конструкторі графіків є цілих 4 налаштування:

 1. норма для розрахунку заробітної плати за окладами;
 2. норма для розрахунку кількості надурочних годин;
 3. норма для розрахунку годинної тарифної ставки для розрахунку надурочних годин;
 4. розмір доплати за надурочні години (подвійний, одинарний).

Зауважимо, що ми намагаємося не перевантажувати сервіс налаштуваннями, але враховуючи складність трудового законодавства (та відсутність єдиної методології розрахунків) інакше не можливо зробити розрахунки гнучкими.

Як доплата за надурочні години розраховується у сервісі?

Нарахування заробітної плати і доплати за роботу в надурочний час відбувається автоматично.

Крок 1.

Відповідно до налаштувань у Конструкторі графіків визначається кількість надурочних годин за обліковий період (з можливістю відредагувати їх вручну):

Крок 2.

Доплата за надурочні години автоматично розраховується у документі "Нарахування заробітної плати" відповідного місяця (також відповідно із налаштуваннями):

SMARTFIN.UA економить до 3 робочих годин на день!
Розпочати легко! Додайте інформацію про організацію та працівників, виконайте налаштування і отримайте необхідні розрахунки. Нарахування зарплати та індексації, розрахунок податків, лікарняних, відпускних та компенсацій. А ще: будуйте графіки роботи будь-якої складності, формуйте кадрові докумети та звіти, відправляйте звітність у податкову, контролюйте торговельні операції та інше.

Реєструйтесь прямо зараз! Автоматизація бухгалтерського обліку в SMARTFIN.UA - ЦЕ ПРОСТО!
Коментарі
 • Евгенія 24 лютого 2023, 07:56
  хочу спробувати зп розрахунок
  Подобається0 Відповісти0
  Це може бути невiрне посилання, або
  сторiнку було видалено
  Ви успiшно пiдписалися на новини
  SMARTFIN.UA