Прийняття працівника на роботу. Ваші ТОП-7 дій

Прийняття працівника на роботу. Ваші ТОП-7 дій

12 квітня 2019 р. Автор: Світлана Іванова

Прийняття працівника на роботу – процес нескладний, але потребує від спеціаліста кадрової служби або бухгалтера (в залежності від того, кому делеговано ця частина роботи) чіткості та послідовності у діях. Пропонуємо переглянути чинний алгоритм дій при прийнятті працівника на роботу. Які документи потрібно запросити? В якій послідовності та які накази видати? Відповіді у статті.

 • Перевіряємо документи, подані особою, що працевлаштовується. Відповідно до статті 24 КЗпП при влаштуванні на роботу працівник повинен надати пакет з документами, в якому є: паспорт (ID-картка), ідентифікаційний код, документ про освіту, трудова книжка. Додатково можуть бути запитані наступні документи: про стан здоров'я (в т. ч. про інвалідність), військовий квиток, пенсійне посвідчення, свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, посвідчення учасника бойових дій, чорнобильське посвідчення, свідоцтво про народження дитини (дітей), документ, що підтверджує статус одинокої матері, документ, що засвідчує встановлення дитині інвалідності. Надані документи повинні в повній мірі підтверджуватиправо особи на трудові пільги, доплати та надбавки.
 • Приймаємо від особи заяву про прийняття на роботу або оформлюємо трудовий договір (письмово чи в усній формі). Заява може бути написана працівником від руки в довільній формі, або ж мати вигляд друкованого бланка. В такому випадку бланк заяви про прийняття на роботу обов'язково повинен містити підпис працівника. В документі, як правило, зазначається наступна інформація: назва посади, дата прийняття, оклад, строк (у випадку строкового трудового договору), термін випробування (якщо про такий домовились обидві сторони), режим робочого часу (якщо передбачається неповний робочий час або індивідуальний режим роботи), можливість та умови роботи за сумісництвом (якщо працевлаштовується сумісник). Після ухвалення заяви керівником підприємства (накладання резолюції та підпис) може видаватись наказ про прийняття на роботу.
 • Видаємо наказ про прийняття на роботу. Видання наказу про прийняття працівника на роботу –обов'язкова вимога Кодексу законів про працю України (стаття 24). Наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489 затверджено типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу». Нагадаємо, бланк «Наказу про прийняття на роботу» доступний для редагування та друку в особистому кабінеті користувача (розділ "Кадрові документи"). Перед підписанням керівником підприємства наказ про прийняття на роботу, за потреби, може візуватися головним бухгалтером / юристом / керівником відділу тощо. Підпис керівника підприємства дозволяє зареєструвати наказ, після чого документ набуває чинності. Після реєстрації наказу у книзі реєстрації кадрових наказів з ним ознайомлюється працівник (під підпис) та вручну зазначає дату ознайомлення. Наказ може видаватись у кількох примірниках: для зберігання у справі кадрової служби, для зберігання в бухгалтерії у книзі реєстрації, для додавання до особової справи працівника тощо.
 • Ознайомлюємо працівника з локальними документами.Згідно зі статтею 29 КЗпП роботодавець зобов'язаний проінформувати особу, що працевлаштовується, про умови праці на робочому місці, наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про права на пільги та компенсації за роботу в небезпечних або шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства й колективного договору. Права та обов'язки працівника визначені в посадовій (робочій) інструкції. Основним підтвердженням того, що працівник з ними ознайомлений, є його підпис. Підпис працівника про ознайомлення з колективним договором і ПВТР не вимагається, але його бажано отримати. Рекомендується завести спеціальний журнал, в якому можна фіксувати ознайомлення працівників із зазначеними вище та іншими локальними документами (наприклад, положенням про оплату праці, комерційну таємницю підприємства тощо).
 • Подаємо повідомлення про прийняття на роботу. Частиною третьою статті 24 КЗпП визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування ЄСВ про прийняття працівника на роботу відповідно до порядку, встановленого Постановою № 413.
 • Направляємо особу, що працевлаштовується, на інструктаж з охорони праці. Обов'язок роботодавця – проінструктувати особу, що працевлаштовується, про техніку безпеки на підприємстві, виробничу санітарію, гігієну праці та протипожежну охорону. Інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або уповноваженим фахівцем. Задача відділу кадрів – направити працівника на інструктаж.
 • Готуємо документи для ведення особової справи працівника. Внутрішні нормативні акти підприємства можуть передбачати заповнення особою, що працевлаштовується, додаткових документів, наприклад, анкети, договору про нерозголошення комерційної таємниці, договору про матеріальну відповідальність тощо. Після підписання усіх додаткових документів фахівець кадрової служби може розпочати заповнення особової картки працівника за формою П-2 та особової справи, а також зробити запис у трудовій книжці.
SMARTFIN.UA економить до 3 робочих годин на день!
Розпочати легко! Додайте інформацію про організацію та працівників, виконайте налаштування і отримайте необхідні розрахунки. Нарахування зарплати та індексації, розрахунок податків, лікарняних, відпускних та компенсацій. А ще: будуйте графіки роботи будь-якої складності, формуйте кадрові докумети та звіти, відправляйте звітність у податкову, контролюйте торговельні операції та інше.

Реєструйтесь прямо зараз! Автоматизація бухгалтерського обліку в SMARTFIN.UA - ЦЕ ПРОСТО!
Коментарі
  Це може бути невiрне посилання, або
  сторiнку було видалено
  Ви успiшно пiдписалися на новини
  SMARTFIN.UA