Розрахунок лікарняних та декретних в Україні в 2017 році

14 червня 2021 р.

Кожен працівник як застрахована особа має право на оплату лікарняного на підставі листка непрацездатності. На підприємствах і в організаціях листок непрацездатності перед тим, як опинитися в бухгалтерії, повинен бути заповнений табельщиком, кадровиком і комісією (уповноваженим) із соціального страхування. Що ж робити підприємцям і тим бухгалтерам, які втілюють всі ці іпостасі в одній особі? Розбираємося в цій статті, в якій розглянемо такі питання:

 1. алгоритм розрахунку лікарняних та декретних у 2017 році;
 2. порядок фінансування страхувальників за рахунок Фонду соцстрахування;
 3. приклад розрахунку лікарняного;
 4. розрахунку лікарняного в онлайн калькуляторі SMARTFIN.UA.

Алгоритм розрахунку лікарняних та декретних у 2017 року

Правила розрахунку лікарняних та декретних у 2017 році визначили дві події:

 • проведена з 1 січня 2015 року реформа ЄСВ і створення єдиного фонду соціального страхування (шляхом об'єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності). У зв'язку з цим викладено в новій редакції Закон України № 1105 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» і змінені деякі норми, що впливають на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності;
 • в липні 2015 року було принципово змінено Порядок № 1266 - головний документ, що визначає алгоритм розрахунку середньої зарплати.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону № 1105, допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі в разі настання в неї одного з таких страхових випадків:

 1. тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;
 2. необхідності в догляді за хворою дитиною;
 3. необхідності в догляді за хворим членом сім'ї;
 4. необхідності в догляді за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
 5. карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
 6. тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
 7. протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
 8. перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Страховий випадок із соціального страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю — ця подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи, членів його сім'ї або іншої особи на отримання відповідно до Законом № 1105 матеріального забезпечення або соціальних послуг ( абз. 3 п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону № 1105).


Розрахунок лікарняних, а також розрахунок декретних в Україні проводиться за єдиними правилами, які в загальному вигляді можна розбити на такі кроки:
 1. розрахунок середньоденної зарплати;
 2. розрахунок денної виплати - середньоденна зарплата множиться на коефіцієнт трудового стажу;
 3. порівняння суми денної виплати з "обмеженнями", встановленими законодавством;
 4. розрахунок суми лікарняних / декретних - сума денної виплати множиться на кількість днів, які підлягають оплаті.

розрахунок лікарняних

Крім того, треба пам'ятати, що виплата за лікарняним листком умовно ділиться на 2 частини:

 1. Оплату перших п'яти днів непрацездатності за рахунок роботодавця. Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця затверджений постановою КМУ від 26.06.2015 г. № 440 (даліПорядок № 440).
 2. Допомога по тимчасовій непрацездатності від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яке виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з 6-го дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

Відзначимо! При оплаті всіх днів непрацездатності (як за рахунок роботодавця, так і за рахунок Фонду) діють однакові умови, правила, розміри і обмеження, визначені Законом № 1105 и Порядком № 440.

Крок 1. Розрахунок середньоденної зарплати

У загальному вигляді формула розрахунку середньоденної зарплати виглядає так:

расчет декретных

Тому для розрахунку середньоденної зарплати необхідно визначити:

 • розрахунковий період;
 • кількість календарних днів у розрахунковому періоді, протягом яких працівник перебував у трудових відносинах, виключивши з них календарні дні, невідпрацьовані з поважних причин; зарплату, нараховану за розрахунковий період, з якої сплачено ЄСВ, за винятком лікарняних та декретних, так як вони нараховані за дні, невідпрацьовані з поважних причин.
Визначаємо розрахунковий період.

У загальному випадку розрахунковий період становить останні 12 календарних місяців . Якщо ж працівник відпрацював менше цього часу, розрахунковий період складе:

За останнім основним місцем роботи відпрацьовано

Розрахунковий період

Більше 12 календарних місяців

12 календарних місяців роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю хвороби або початку відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами (п. 25 Порядку № 1266 ).

Менше 12 календарних місяців

Фактична кількість повністю відпрацьованих календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю хвороби або початку відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами (п. 26 Порядку № 1266 ).

Менше одного календарного місяця

Фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266).

Жодного дня (страховий випадок настав у перший день роботи)

Розрахунковий період відсутній. Середньоденний заробіток розраховується шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на середньомісячну кількість календарних днів, що дорівнює 30,44.


Зверніть увагу! Місяць, в якому працівник був прийнятий з першого робочого дня, але не з першого календарного числа не приймає участі в розрахунках.

Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді

Для цього із загальної суми календарних днів розрахункового періоду віднімаємо кількість календарних днів, не відпрацьованих працівником з поважних причин, таких (згідно п. 3 Порядку № 1266) чотири:

 1. тимчасова непрацездатність;
 2. відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
 3. відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років або 6-ти років за медичним висновком;
 4. відпустка без збереження заробітної плати, надані відповідно до ст. 25, 26 Закону № 504 (лист ФСС з ТВП от 20.08.2015 г. № 5.2-32-1359).

Крім того, період військової служби працівника за призовом під час мобілізації на особливий період можна вважати періодом, що не відпрацьований з поважної причини. Тому такі місяці і дні фахівці Мінсоцполітики пропонують виключати з розрахункового періоду і здійснювати розрахунок середньоденної зарплати за відпрацьовані місяці і дні розрахункового періоду.

Отже, в разі якщо застрахована особа не працювала за вказаною поважної причини всі місяці розрахункового періоду, на думку Мінсоцполітики, викладеному в листі від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15, може бути застосований п. 28 Порядку № 1266. Тобто розрахунок виробляють з тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на день настання страхового випадку.

Зверніть увагу! Святкові і вихідні дні не виключаються з розрахункового періоду ( п. 5 розд. ІІІ Наказу № 1022, лист Мінсоцполітики від 16.09.2015 р № 523/18/99-15, лист ФСС з ТВП від 25.08.2015 р № 5.2-32-1375).

Визначаємо сукупний заробіток

У сукупний заробіток включається заробітна плата, на яку нараховано ЄСВ протягом розрахункового періоду. Всі виплати включають до розрахунку в сумі, в якій вони нараховані (до утримання з них ПДФО і військового збору).

Тобто місячний заробіток, який включається в розрахунок середньоденної зарплати не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ. А при роботі за сумісництвом сумарний заробіток за обома місцями роботи не може перевищувати МВБН ( п.3 абз. 3 п.30 Порядку №1266 ).

Також при визначенні сукупного доходу слід врахувати, що:

 • якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку працівник з поважних причин не мав заробітку, середня зарплата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на день настання страхового випадку. А якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінзарплати, встановленої законом на день настання страхового випадку ( п. 28 Порядку № 1266);
 • суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці ( пп. 1.6.1 Інструкції № 5) (лист Мінсоцполітики від 16.09.2015 р. № 528/18/99-15);
 • якщо працівник працює в режимі неповного робочого часу, середній заробіток йому розраховується виходячи з відповідної частини встановленої йому тарифної ставки (окладу).

Чи потрібно робити пропорційний розподіл разових виплат?

У чинному Порядку відсутня норма про необхідність здійснення пропорційного розподілу разових виплат працівникам, якщо в розрахунковому періоді є календарні дні, невідпрацьовані з поважних причин.

Місяці розрахункового періоду (з 1-го по 1-е число), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду ( п. 3 Порядку № 1266).

Таким чином, якщо працівник в цих місяцях отримав заохочувальні та компенсаційні виплати разового характеру, то сума виплати не включається в розрахунок середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних (лист Мінсоцполітики від 16.09.2015 р № 526/18 / 99-15).

Але якщо в місяці розрахункового періоду працівник частину місяця не працював з поважних причин (наприклад, хворів), то заохочувальні та компенсаційні виплати разового характеру, нараховані та виплачені в цьому місяці, включаються при обчисленні середньої заробітної плати в повному обсязі (лист ФСС з ТВП від 25.08.2015 р № 5.2-32-1380).

Визначаємо розмір середньоденної зарплати

Середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нараховано ЄСВ, на кількість календарних днів перебування в трудових відносинах в розрахунковому періоді ( п. 3 Порядку № 1266).

Якщо розрахунок здійснюється з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) або розміру мінзарплати, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу), мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) (п. 5 Порядку № 1266).

Якщо демобілізований працівник в розрахунковому періоді не має відпрацьованого часу, то середньоденний заробіток розраховують з тарифної ставки (посадового окладу) або мінімальної зарплати на день настання страхового випадку, якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлювалися. В іншому випадку розрахунки проводяться з фактичних виплат за розрахунковий період.

розрахунок лікарняних в Україні


Зверніть увагу! При розрахунку середньоденної зарплати двічі застосовуються обмеження, пов'язані з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ:

 1. до розміру місячної заробітної плати, яка береться для розрахунку;
 2. до розміру середньоденної зарплати за календарний день: вона не може перевищувати показник, який визначають, розділивши максимальну величину в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів, - 30,44.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску в 2017 році становить:

 • з 01.01.2017 р. — 40 000 грн. (1600 грн. х 25);
 • з 01.05.2017 р. — 42 100 грн. (1684 грн. х 25);
 • з 01.12.2017 р. — 44 050 грн. (1762 грн. х 25).
Крок 2. Розрахунок розміру денної виплати

Для знаходження розміру денної виплати множимо отриману середньоденну зарплату на відсоток страхового стажу (відповідно д ст. 24 Закону № 1105).

Починаючи з 17.07.2015 р відсоток оплати всіх днів хвороби (і перших 5-ти, і починаючи з 6-го) однаковий:

 • 50% - при страховому стажі до 3 років;
 • 60% - від 3 до 5 років;
 • 70% - від 5 до 8 років;
 • 100 % - понад 8 років, а також деяким категоріям незалежно від страхового стажу згідно (п. 5 ч.1 ст. 24 Закону про соцстрахування).

Дні відпустки по вагітності та пологах (декретні) оплачуються в розмірі 100% незалежно від страхового стажу.

Крок 3. Порівнюємо розмір денної виплати з обмеженнями

Обмеження, які слід застосовувати при розрахунку лікарняних, залежать від страхового стажу працівника протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку.

Якщо страховий стаж працівника складає 6 місяців і більше, то:

 • для лікарняних: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску (МВБН). (п. 2 Порядку № 1266).
 • для допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами: сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався внесок, і не може бути менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку.

Якщо страховий стаж працівника складає менше 6 місяців, то:

 • для лікарняних: середня заробітна плата для розрахунку лікарняних в Україні визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, але в розрахунку на місяць не вище розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом у місяці настання страхового випадку (згідно п. 29 Порядку № 1266);
 • для допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами: середня заробітна плата для розрахунку лікарняних визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку (согласно п. 29 Порядку № 1266).

У цьому випадку алгоритм розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності наступний (Лист Мінсоцполітики №529 / 18 / 99-15 від 17.09.2015 р):

1) розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат;

2) розраховується сума денної виплати (середньоденна заробітна плата множиться на відсоток страхового стажу);

3) порівнюється сума денної виплати з виплатою, розрахованої з мінімальної заробітної плати;

4) якщо сума денної виплати не перевищує мінімальну виплату, ця сума множиться на кількість днів, які підлягають оплаті;

5) якщо сума денної виплати перевищує мінімальну виплату, то сума виплати розраховується виходячи з мінімальної виплати без додаткового обліку відсотка страхового стажу.

Для довідки!

Стаж менше 6 місяців можливий в таких випадках:

 • працівник тільки починає свою трудову діяльність;
 • працівник вийшов з відпустки по догляду за дитиною до 6-ти років;
 • працівник до працевлаштування не працював понад 6 місяців;
 • працівник працює на умовах неповного робочого часу, внаслідок чого страховий стаж за останній рік становить менш шести місяців.

Шаг 4. Обчислюємо суму лікарняних

Для цього суму денної виплати, розраховану за описаним вище правилам, множимо на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Коментарі до алгоритму.

В цілому в алгоритмі розрахунку лікарняних в Україні в 2017 році немає нічого складного. Але на практиці, в зв'язку з необхідністю враховувати обмеження на всіх етапах розрахунку (і до розміру суми заробітної плати, яка береться для розрахунку, і до розміру середньоденної зарплати, і до розміру допомоги на місяць) постають питання щодо того, які саме показники треба брати для розрахунку. Частково відповіді на ці питання дані в Прикладах Мінсоцполітики , розроблених з метою надання практичної допомоги органам соцстраху і роботодавцям.

В якості практичного прикладу так само привожу Приклад розрахунку декретних в Україні в 2017 році (допомоги по вагітності та пологах) з особистої практики.

Порядок фінансування страхувальників за рахунок Фонду

Як уже згадувалося вище, допомога по тимчасовій непрацездатності від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з 6-го дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності.

Для отримання коштів від Фонду необхідно оформити за встановленим зразком заяву-розрахунок , що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами, за формою, наведеною в додатку до Порядку № 26. Вона є підставою для фінансування страхувальників.

Заяву-розрахунок готують у двох примірниках. Один примірник разом з наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначено матеріальне забезпечення, зберігається на підприємстві, а другий - подається до робочого органу Фонду соцстраху (п. 6 Порядку № 1266). На практиці крім Заяви-розрахунку страхувальник повинен надати такі документи:

 • копію правильно заповненого листка непрацездатності;
 • ксерокопію трудового договору (або Наказу про прийом на роботу) з працівником, якій призначається допомога;
 • оригінал або завірену банком копію квитанції останньої (на момент подачі Заяви-розрахунку) сплати ЄСВ (в розрізі нарахування на фонд заробітної плати);
 • копію довідки про відкриття спеціального рахунку (подається один раз).

Робочі органи Фонду повинні перерахувати кошти на окремий поточний рахунок страхувальника в сумі, яка зазначена в заяві-розрахунку, протягом 10 робочих днів після її надходження (п. 8 Порядку № 1266).

Зараховані на окремий поточний рахунок підприємства в банку (органі Держказначейства) грошові кошти можуть бути використані страхувальником-роботодавцем виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Вони не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону (абз. 4 ч. 2 ст. 34 Закону № 1105).

Після надходження грошових коштів страхувальник-роботодавець зобов'язаний виплатити відповідне матеріальне забезпечення, призначене застрахованим особам у визначені законом терміни (п. 9 Порядку №1266). Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується не пізніше найближчого після призначення дня, встановленого на підприємстві для виплати заробітної плати.

Якщо сума отриманих страхувальником від Фонду коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення застрахованим особам, невикористані страхові кошти мають бути повернуті до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування протягом 3 робочих днів.

Виплата лікарняних

Допомогу по тимчасовій непрацездатності необхідно виплатити в найближчий від дати її призначення (дата прийняття рішення комісією) день, встановлений для виплати заробітної плати ( ст. 52 Закону № 2240). Але на практиці буває так, що Фонд не встигає профінансувати роботодавця вчасно. Тому виникає питання, виплачувати суму допомоги за рахунок власних коштів, а потім "перекрити" її за рахунок відшкодування. Відповідь на це питання однозначна - робити цього не треба. Це пов'язано з тим, що кошти зі спец. рахунки можуть йти виключно на виплату соціальної допомоги та їх не можна буде "перекинути" на розрахунковий рахунок.

Приклад розрахунку лікарняних в Україні в 2017 році

Розглянемо простий приклад для того, щоб подивитися, як цей алгоритм застосовувати на практиці в цілому. Більш окремі випадки, з нюансами, будуть розглянуті в окремій статті з прикладами.

Умова: Борисенко С. В. виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за період з 26 січня 2017 року по 08 лютого 2017 року (14 календарних днів). Трудовий стаж Борисенко С. В. становить 6 років. У розрахунковому періоді працівниці нараховано заробітну плату розміром 34 000 грн. Страховий стаж за останні 12 місяців становить більше 6 місяців.

Визначаємо розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.

1. Визначаємо розмір середньоденної зарплати.

Розрахунковий період складе 12 календарних місяців (січень - грудень 2016 року).

Кількість календарних днів перебування в трудових відносинах склало 366 днів.

Нарахована заробітна плата – 34 000 грн.

Середньоденна заробітна плата: 34 000 грн. / 366 = 92,90 грн.

2. Визначаємо розмір денної виплати:

92,90 грн. * 70 % = 65,03 грн.

3. Визначаємо суму лікарняного: 65,03 грн. * 14 днів = 910,42 грн.,

в тому числі:

 • оплати перших п'яти днів непрацездатності: 65,03 грн. * 5 днів = 325,15 грн.
 • розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності: 65,03 грн. * 9 днів = 585,27 грн.

4. Виплачуємо лікарняні.

Лікарняний ми повинні виплатити в найближчий для виплати заробітної плати день. Тобто в нашому прикладі - це встановлений день виплати авансу. Припустимо це 21 лютого. Якщо до цього часу Фонд соціального страхування не перерахує гроші на спецрахунок, то виплачувати суму допомоги за рахунок власних коштів не треба. Дочекайтеся відшкодування коштів від Фонду, і краще виплатите цю суму працівникові вшити з зарплатою за другу половину місяця (або окремої платіжної відомістю).

У нашому прикладі лікарняний виплачується у встановлений термін, тобто 21.02.2017 р.

5. Крім цього, при перехідному лікарняному (який починається в одному місяці, а закінчуються в іншому), необхідно зробити перерахунок податку на доходи, а так само суми ЄСВ. Для цього необхідно перерозподілити всю суму лікарняного пропорційно днях місяця, до якого вони належать. У нашому прикладі:

 • на січень припадає 6 днів лікарняного - 6 днів * 65,03 грн. = 390,18 грн.

Такий перерозподіл необхідний:

 • по-перше, щоб зробити перерахунок податку на доходи;
 • по-друге, щоб відобразити суми нарахувань в звіті з ЄСВ за відповідними періодами.

Онлайн калькулятор розрахунку лікарняних SMARTFIN.UA

Калькулятор розраховує лікарняні за 4 кроку:

 1. Вносяться дані з листа непрацездатності (лікарняного листа).
 2. Розраховується розмір середньоденного заробітку і денної виплати на підставі нарахувань працівникові;
 3. Розраховуються суми виплата за рахунок роботодавця і за рахунок Фонду соцстрахування.
 4. Сума лікарняного перерозподіляється по місяцях нарахування (якщо лікарняний переходить), а так само розраховується сума податків.

Приклад розрахунку лікарняного, описаного вище, в сервісі виглядає так:

Онлайн калькулятор лікарняних в програмі SMARTFIN.UA допоможе швидко розрахувати допомогу з тимчасової непрацездатності у відповідності з усіма правилами. Розрахунок лікарняних в Україні з програмою для бухгалтерів та підприємців SMARTFIN.UA не займе у Вас багато часу і сил. При розрахунку допомоги враховуються всі обмеження, передбачені законодавством.

Про розрахунок зарплати в 2017 році в Україні - читайте тут.

SMARTFIN.UA економить до 3 робочих годин на день!
Розпочати легко! Додайте інформацію про організацію та працівників, виконайте налаштування і отримайте необхідні розрахунки. Нарахування зарплати та індексації, розрахунок податків, лікарняних, відпускних та компенсацій. А ще: будуйте графіки роботи будь-якої складності, формуйте кадрові докумети та звіти, відправляйте звітність у податкову, контролюйте торговельні операції та інше.

Реєструйтесь прямо зараз! Автоматизація бухгалтерського обліку в SMARTFIN.UA - ЦЕ ПРОСТО!
Це може бути невiрне посилання, або
сторiнку було видалено
Ви успiшно пiдписалися на новини
SMARTFIN.UA