Трудовий договір: види та форми, з ФОП, процес укладання

Трудовий договір: види та форми, з ФОП, процес укладання

22 лютого 2022 р. Автор: SMARTFIN.UA

В статті 43 Конституції України зазначено, що кожний громадянин нашої держави має право на працю, тобто на можливість заробляти гроші законним шляхом, займаючись тим видом діяльності, яку він самостійно обирає або на яку дає добровільну згоду. Основою такої діяльності та базою виникнення будь-яких трудових відносин між громадянином і підприємством, організацією або фізичною особою-підприємцем повинен бути трудовий договір.

КЗпП України дає наступне визначення трудовому договору:

Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою:

1) працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку;

2) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати належні умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колдоговором і угодою сторін.

Форми трудового договору

Трудовий договір може укладатись в усній чи письмовій формі. Письмова форма є обов'язковою у деяких випадках:

 1. коли мова йде про працевлаштування неповнолітніх осіб;
 2. коли відбувається плановий набір працівників для виконання сезонних робіт;
 3. коли мова йде про роботу з підвищеним ризиком для життя та здоров'я людини або з особливими умовами праці (природними, геологічними, географічними);
 4. при укладанні трудового контракту;
 5. коли мова йде про початок трудових відносин з фізичною особою тощо.

Крім того, працівник за власним бажанням має право наполягати на укладенні трудового договору в письмовій формі при прийомі на роботу. У разі виникнення суперечок з роботодавцем з приводу умов чи оплати праці, трудовий договір стане тим документом, що підтвердить факт трудових відносин між працівником та роботодавцем.

В письмовій формі трудовий договір укладається державною мовою в двох примірниках для кожної із сторін. В документі мають бути описані всі умови майбутнього співробітництва та обов'язки сторін. Письмовий трудовий договір - найбільш зручна форма документу, адже дозволяє детально зафіксувати всі досягнуті домовленості між працівником та роботодавцем.

Також у деяких випадках допускається укладання трудового договору в усній формі (працівник повинен дати на це свою згоду). Але і тоді з роботодавця не знімається обов'язок роз'яснити працівнику під підпис умови праці, проінформувати про правила внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, провести інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Тож за відсутності трудового договору, в якому буде зібрана вичерпна інформація про умови праці, письмовому складанню під підпис працівника підлягатимуть інші документи. Наприклад, заява про прийняття на роботу, в якій працівник повинен описати всі умови майбутньої роботи: графік роботи, тривалість робочого часу, розмір заробітної плати, об'єм матеріальної відповідальності тощо).

А от трудові відносини без належного оформлення та підпису відповідних документів (наприклад, без заяви про прийняття на роботу) будуть мати нелегальний характер, порушуватимуть чинне трудове законодавство, а інтереси та права сторін не будуть захищені в повній мірі.

Види трудового договору

Документ може бути кількох видів в залежності від терміну укладання: строковий, безстроковий, на період часу.

Строковий трудовий договір

Строковий трудовий договір укладається в тому випадку, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Строковою може бути сезонна робота, наприклад, в лісовій, торфяній, переробній галузях промисловості, а також в сільському господарстві, в туристичній та дорожно-транспортній галузях. Наприклад, працівник залучається до заготівлі лісового насіння чи пожежного патрулювання лісу в літній період. Строк трудового договору в такому випадку може зазначатись одразу, або бути зумовлений завершенням виконання того об'єму робіт, про який домовлено в документі.

Крім того, строковий трудовий договір може укладатись тоді, коли характер самої роботи безстроковий, але:

1) працівник приймається на неї на період контракту;

2) до настання певної події, наприклад, до виходу на роботу основного працівника, який перебуває у відпустці, на військовій службі або виборній посаді в органах місцевого самоврядування;

3) працівник через особисті обставини не може працювати постійно.

Строковий трудовий договір може бути припинено через наступні підстави:

 • сплив строк договору. Днем звільнення в цьому випадку вважатиметься останній день дії трудового договору;
 • одна із сторін вимагає дострокового розірвання договору;
 • інші підстави припинення трудового договору, визначені ст. 36 КЗпП.

Якщо після закінчення строку документи роботодавець не видав наказ про звільнення працівника, трудові відносини де-юре тривають, сторони не вимагають їх припинення, а отже договір із строкового перетворюється на безстроковий (ч. 1 ст. 39-1 КЗпП).

Безстроковий трудовий договір

Безстроковий трудовий договір укладається на невизначений строк і є гарантією стабільності трудових відносин між роботодавцем та найманим працівником. Документ вважається дійсним до тих пір, поки одна зі сторін не забажає розірвати домовленності відповідно до чинного трудового законодавства, наприклад, у зв'язку зі зміною місця роботи працівника чи закриттям підприємства. Безстроковий трудовий договір, як правило, не переукладають, а змінюють на строковий тільки у тому випадку, якщо працівника переводять на таку посаду, яка не може виконуватися на постійній основі.

Окрім строкового та безстрокового існує ще одна форма трудового договору - документ, що укладається на час виконання певної роботи.

Укладання трудового договору

Перший крок для укладання трудового договору - надання кандидатом на посаду документів, що засвідчують особу, професійну кваліфікацію, досвід роботи та отриману освіту. Обов'язково надається: паспорт, довідка про присвоєння ІПН, трудова книжка, диплом чи атестат про освіту, військово-обліковий документ тощо. За певних обставин роботодавець може запросити у працівника довідку про стан здоров'я, відсутність судимостей, свідоцтво про народження дитини/дітей, документи, що підтверджують рівень професійної кваліфікації, допуск до тих чи інших видів робіт.

Трудовий договір набирає силу тоді, коли документ підписують обидві сторони. Вказана в договорі дата, з якої працівник повинен розпочати роботу, вважається його першим робочим днем. Якщо такої дати не вказано, першим робочим днем вважається день, наступний після укладання договору.

Яка інформація обов'язково прописується в трудовому договорі при його укладенні:

 1. Посада працівника;
 2. Умови праці, графік роботи, тривалість робочого тижня, наявність додаткових днів відпустки, наявність небезпечних або шкідливих факторів на робочому місці, опис їх впливу на здоров'я;
 3. Місце роботи, адреса офісу;
 4. Умови оплати праці, сума зарплати, умови доплати за надурочні години, нічні зміни, роботу в святкові дні, наявність премій, гарантія пільг та грошових компенсацій за роботу в шкідливих для здоров'я чи небезпечних для життя умов праці;
 5. Якщо припускається роз'їзний характер праці, деталі також повинні бути вказані в документі;
 6. Додаткові умови, які роботодавець вважає за потрібне описати в трудовому договорі (тривалість випробувального терміну, обов'язок нерозголошення комерційної інформації тощо);
 7. Реквізити сторін:

зі сторони працівника - ПІБ, інформація про наданий документ, що засвідчує особу;

зі сторони роботодавця - якщо ФОП: свідотство про реєстрацію ФОП, ПІБ, дані паспорту; якщо юридична особа: ідентифікуючи ознаки юрособи (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код тощо).

Трудовий договір з ФОП

Нагадуємо, що наявність трудового договору в письмовій формі - обов'язкова умова для початку трудових відносин із ФОП (п. 6 ч. 1 ст. 24 КЗпП). Ще один необхідний крок перед допуском працівника до роботи - подання фізичною особою-підприємцем повідомлення про прийняття працівника до територіального органу ДПС України.

Форма письмового трудового договору з ФОП затверджена наказом № 260, але деякі її пункти (9,14,16) вже не актуальні. Тож на практиці фахівці рекомендують діяти наступним чином: взяти за основу форму трудового договору (згідно з наказом №260), видалити пункти, що застаріли, та деталізувати актуальну для працівника та роботодавця інформацію.

Яка інформація має міститись в трудовому договорі з ФОП

 • Місто, дата укладання трудового договору, та реквізити сторін (ПІБ працівника та роботодавця, ІПН, серія та номер паспорту, професія працівника, контактні номера сторін);
 • Вид договору: строковий, безстроковий, на час виконання певної роботи;
 • Обов'язки працівника, вимоги до виконання роботи (обсяг виробництва, якість, строк виконання тощо). Детально прописати обов'язки можна, як в трудовому договорі, так і в окремій посадовій інструкції для тієї чи іншої посади (під підпис працівника).
 • Обов'язки роботодавця щодо оплати праці працівника (з вказанням конкретної суми, але не меншої за розмір мінімальної заробітної плати, або у вигляді посилання на штатний розпис (якщо він є), де вказані назви посад та розміри окладів всіх працівників підприємства. Крім того, в цьому розділі документу потрібно прописати: які умови створені для безпечної роботи працівника, як обладнане робоче місце, чи надається робочий одяг тощо.
 • Робочий час, вихідні дні, щорічна відпустка. В цьому розділі вказується час початку та завершення робочого дня (наприклад, з 09:00 до 18:00), тривалість обідньої перерви тощо. Тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень (якщо працівник не має прав на скорочену тривалість робочого часу). Крім того, в цьому пункті вказуються вихідні дні тижня (наприклад, субота та неділя), тривалість щорічної відпустки (не менше, ніж 24 календарних днів). Не зайвим буде вказати посилання на графік відпусток, де зазначається актуальна інформація про початок та закінчення відпусток усіх працівників підприємства.
 • Інформація про пільги. Якщо працівник має право на пільги, то підстави для їх надання можуть бути указані в трудовому договорі з ФОП. Тут можна діяти двома шляхами. Перший варіант: детально розписувати підстави для надання пільг (працівник має неповнолітніх дітей, статус особи з інвалідністю або учасника бойових дій, утримує особу з інвалідністю тощо), і мати клопіт із внесенням змін до трудового договору щоразу, коли обставини змінюються (наприклад, одна з дітей стала повнолітньою). Другий варіант: зазначити, що пільги надаються відповідно до чинного законодавства, а вже потім на основі окремої заяви працівника та наданні підтверджувальних документів, застосовувати пільги.

Трудовий договір з ФОП набирає чинності з моменту його підписання сторонами трудових відносин, але не раніше ніж ФОП надасть у податкову повідомлення про прийняття працівника.

Підстави припинення трудового договору

Трудові відносини між працівником та роботодавцем регулюються Кодексом законів про працю України. А отже всі підстави для припинення трудового договору визначено в КЗпП:

 1. припинити трудові відносини, що визначаються як строковим, так і безстроковим трудовим договором, можна за угодою сторін
 2. за ініціативою працівника;
 3. за ініціативою роботодавця;

Всі підстави для припинення трудового договору описані в КЗпП України (статті 36, 38, 39, 40, 41).

Трудовий договір: зразок заповнення в SMARTFIN.UA, бланк, скачати

Користувачі онлайн-бухгалтерії SMARTFIN.UA мають можливість сформувати та скачати трудовий договір всього за кілька кліків. У розділі КАДРИ містяться наступні зразки трудового договору:

 • Трудовий договір;
 • Трудовий договір - оновлений;
 • Трудовий договір - спрощений;

А також додаткові документи

 • Додаткова угода до трудового договору;
 • Додаткова угода на зміну персональних даних;
 • Розпорядження про встановлення посадових окладів.

трудовий договір в smartfin.ua

Щодо зразків трудового договору, їх в SMARTFIN.UA три варіанти: 1) трудовий договір, 2) оновлений та 3) спрощений

Це пов'язано з тим, що законодавством не встановлено загальної типової форми документу, тому роботодавці мають можливість розробити трудовий договір самостійно. У вказаних трьох зразках, що доступні для формування, редагування та скачування в SMARTFIN.UA, за основу взято шаблон, затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08 червня 2001 року № 260.

Найбільш розширена форма документу - «Трудовий договір - оновлений» - він максимально розширений та детальний.

Документ «Трудовий договір - спрощений» не містить пунктів:

 • про терміни виплати зарплати за першу і другу половину місяці,
 • про необхідність виплачувати зарплату напередодні, якщо день виплати припадає на вихідний;
 • про можливість за необхідності введення підсумованого обліку робочого часу;
 • про підстави для пільг з оподаткування.

Оскільки перелічені норми повинні зазначатись в інших локальних нормативних документах роботодавця, зокрема в Правилах ВТР та Положенні про оплату праці, необхідності прописувати їх у трудовому договорі немає. В "скороченому" документі ми залишили пункт «Додаткові умови», в якому можна самостійно прописати всі деталі трудових відносин, які, на думку роботодавця, необхідно зазначити.

В розділі КАДРИ онлайн-бухгалтерії SMARTFIN.UA ви можете обирати той зразок трудового договору, який вважаєте найбільш актуальним в своїй роботі.

SMARTFIN.UA економить до 3 робочих годин на день!
Розпочати легко! Додайте інформацію про організацію та працівників, виконайте налаштування і отримайте необхідні розрахунки. Нарахування зарплати та індексації, розрахунок податків, лікарняних, відпускних та компенсацій. А ще: будуйте графіки роботи будь-якої складності, формуйте кадрові докумети та звіти, відправляйте звітність у податкову, контролюйте торговельні операції та інше.

Реєструйтесь прямо зараз! Автоматизація бухгалтерського обліку в SMARTFIN.UA - ЦЕ ПРОСТО!
Коментарі
 • Менеджер 9 липня 2022, 11:07
  зразок трудового договору
  Подобається15 Відповісти0
  • Микита 10 лютого 2024, 12:50
   Зразок трудового договору між БО(БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ) та ФОП на виконання робот з малярки
   Подобається0 Відповісти0
   Це може бути невiрне посилання, або
   сторiнку було видалено
   Ви успiшно пiдписалися на новини
   SMARTFIN.UA